Na co si dávat pozor

Při použití Breastlight můžete zaznamenat tmavá nebo zastíněná místa.

Je možné, že jsou to anomálie prsu. Pokud je zaznamenáte, obraťte se na lékaře.

Tyto obrázku zobrazují příklady toho, co byste měla hledat*.


 

*POZN – tyto obrázky byly vytvořeny pouze pro účely ilustrace a nejsou to klinické fotografie. Příklady klinických fotografií naleznete na webových stránkách.

Pro klid duše je důležité zkontrolovat veškeré podezřelé známky. Ať už je to bulka, kterou nahmatáte, neobvyklá změna na bradavce nebo tmavý stín, který objevíte pomocí přístroje, vždy informujte lékaře.

Pamatujte si, že ne všechny anomálie jsou rakovinné. Ve skutečnosti devět z deseti případů není rakovina, ale jenom velmi lehký problém, který lze jednoduše léčit.

Klíčem je informovat lékaře ihned po zjištění jakýchkoli změn nebo anomálií. Okamžitá kontrola Vás ušetří zbytečných starostí. A pokud se prokáže, že bulka je rakovinou, budete mít větší šance na úspěšnou léčbu.

Léčba rakoviny prsu velmi pokročila a následkem toho se zvyšuje počet úspěšně léčených pacientů.

Proč bych měla kontrolovat tmavé oblasti?

Během prvních fází u některých typů maligních nádorů dochází ke zvětšení krevního průtoku. Nové krevní cévy se tvoří během procesu, který se nazývá angiogeneze.

Angiogeneze okolo malého maligního nádoru


Toto zvýšené množství malých cév může způsobit tmavý stín nebo tmavou oblast, viditelnou pomocí přístroje Breastlight.